Termeni și condiții


Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile de utilizare (denumiți în continuare „Acordul”) înainte de a utiliza serviciile oferite pe această platformă. Platforma DeBunavoie.ro, precum și toate subdomeniile sale (care împreună formează și sunt denumite colectiv Site-ul). Prin utilizarea acestui Site si a Serviciilor oferite în orice mod, incluzând, dar fără a se limita la, vizitarea sau accesarea Site-lui sau contribuind prin oferirea de conținut, sau alte materiale și servicii pentru Site, acceptați integral și fără rezerve să respectați prezentul Acord.


Rezumatul serviciului


DeBunavoie.ro este creat și administrat de Fundației Comunitare Bucuresti si Envision Romania , denumiți în continuare Operatorii,care pot fi contactați electronic folosind e-mailul de contact contact@debunavoie.ro. Site-ul DeBunavoie.ro este o platformă pe care utilizatorii - organizații neguvernamentale (cu denumire generică „Organizația”) crează și derulează proiecte pentru binele societății, pentru care au nevoie de participanți, persoane fizice, care să se implice ca voluntari (cu denumire generică „Voluntar”).


Acceptarea termenilor și condițiilor


Serviciul este oferit subiecților care acceptă toți termenii și condițiile conținute în Acord și alte reguli, politici, și proceduri care pot fi publicate pe Site de Organizatie, sau la care Site-ul face trimitere. Acest Acord are aplicabilitate pentru toți Utilizatorii serviciului. În plus, unele servicii oferite prin intermediul Site-ului pot fi subiecte ale unor termeni și condiții suplimentare adoptate de Federație făcând corp comun cu acest Acord. Federație își rezervă dreptul discreționar de a modifica sau înlocui Acordul prin publicarea pe Site a termenilor actualizați. Este responsabilitatea dvs. să verificați periodic Termenii de Utilizare. Utilizând în continuare Serviciul, urmare a publicării oricăror modificari ale Acordului, implică acceptarea respectivelor modificări. Operatorii își rezervă dreptul de a nu publica pe Site proiectele care promovează activități interzise de lege, încalcă morală sau exista suspiciuni cu privire la realitatea informațiilor furnizate de Organizatii. În situația în care nu sunteți de acord cu termenii prezenți, vă rugăm să părăsiți  www.DeBunavoie.ro  și să nu mai accesați acest site. Orice accesare a www.DeBunavoie.ro va fi considerată, de acum încolo, acceptare a prezentului Acord. Acest Acord se aplică pentru fiecare Utilizator al serviciului. Operatorii își rezervă dreptul de a schimba, suspenda, ori de a întrerupe serviciul (inclusiv, dar fără a se limita la, accesul la orice articol, baza de date sau Conținut) în orice moment și din orice motiv. Operatorii pot, de asemeni, să impună limite cu privire la anumite articole și servicii sau să restrictioneze accesul dvs., în parte, sau în totalitate, la serviciu fără nicio notificare sau răpundere. Serviciul este disponibil numai pentru persoanele care au capacitate deplină de exercițiu, necesară pentru a încheia un contract. Declarați și garantați că dacă sunteți o persoană fizică, aveți cel puțin 18 ani sau vârsta legală în țara dvs., iar în cazul în care sunteți persoană juridică ați îndeplinit toate formalitățile necesare pentru a fi recunoscut de lege în această calitate. Conturile pentru Organizațiile Nonguvernamentale se vor crea doar în cazul în care acestea sunt inființate conform Ordonanței nr. 26 din 2000 cu privire la asociatii si fundatii și nu în curs de înființare. Operatorii își rezervă dreptul de vă solicita o dovadă în acest sens, iar contul dvs. poate fi suspendat până când dovada vârstei, în cazul persoanei fizice (voluntari), sau a înființării, în cazul persoanei juridice (organizație, instituție) este furnizată. Operatorii pot, după cum consideră necesar, refuza să ofere servicii către orice persoană fizică sau entitate juridică și să modifice criteriile de eligibilitate în orice moment. De asemenea, prin acceptarea Acordului, declarați că toate informațiile de înregistrare pe care le trimiteți sunt corecte și adevărate. Aceasta prevedere este nulă în cazul în care accesul la serviciu este interzis prin lege sau dreptul de a accesa serviciul este revocat în acele țări.


Reguli de conduita


Serviciul este oferit subiecților care acceptă toți termenii și condițiile conținute în Acord și alte reguli, politici, și proceduri care pot fi publicate pe Site de Organizatie, sau la care Site-ul face trimitere. Acest Acord are aplicabilitate pentru toți Utilizatorii serviciului. În plus, unele servicii oferite prin intermediul Site-ului pot fi subiecte ale unor termeni și condiții suplimentare adoptate de Federație făcând corp comun cu acest Acord. Pentru utilizarea serviciului vă angajați să respectați condițiile și regulile de conduită și să nu utilizați serviciul într-un scop interzis prin Acord sau prin lege. Vă angajați să respectați legile în vigoare și să nu desfășurați activități de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcționare a site-ului, a serverului, securitatea informațiilor etc. Serviciul este valabil doar pentru propria utilizare, pentru utilizarea necomercială (cu excepția celor permise de condițiile stabilite în Acord). Sunteți de acord să:

 • utilizați serviciul astfel încât să nu perturbați, întrerupeți, să împiedicți funcționarea serviciului, a rețelei;
 • vă asigurați că aveți dreptul legal pentru utilizarea Conținului creat de Organizatie, a oricărui material (informații, text, video) în vederea susținerii proiectului în cadrul serviciului, și nu încălcați drepturile de proprietate intelectuală a altor persoane. Conținutul creat de Organizatie se referă la conținutul pe care îl creați dvs., pentru dezvoltarea proiectului propriu pentru care solicitati implicarea voluntarilor.
 • nu veți utiliza serviciul pentru a vinde sau distribui:
  • – substanțe interzise, sau produse care prezintă un risc pentru sănătatea și siguranța consumatorilor;
  • – material cu conținut ofensator, defăimător, hărțuitor, pornografic care poate înșela, nu este conform cu realitatea;
  • – arme, muniție, alte accesorii interzise de lege;
  • – informații confidențiale, care încalcă dreptul la proprietate intelectulă;
  • – informații care incită la abuz, terorism, ură, disturgerea proprietății sau vătămare personală, intoleranță rasială sau exploatare financiară;
  • – informații pentru organizarea de loterii, tombole, scheme financiare piramidale, sau orice fel de concursuri de noroc;
  • – informații pentru promovarea personală neautorizată, widget-uri care au conținut contrar acestui Acord;
 • nu veți utiliza serviciul pentru:
  • – a colecta informații despre alte persoane, fără acceptul acestora;
  • – încărca, publica, sau include prin orice altă metodă conținut de tip viruși software sau orice alt tip de cod corupt, fișiere, programe, care pot deteriora sau diminua funcționarea software sau hardware sau a echipamentelor de telecomunicație;
  • – a trimite material de tip spam în sistem, reclame nesolicitate, neautorizate sau material promoțional sau junk mail-uri, spam-uri;
  • – a lua locul și a reprezenta o altă persoană, a vă asocia cu scopul de a duce în eroare cu o entitate sau persoană, în scop de fraudă sau pentru a vă ascunde identitatea;
  • – a publica informații false sau care pot duce în eroare (inclusiv informații care sunt înșelătoare în cadrul Campaniei sau în Profilul dvs.), pentru a deruta și induce în eroare Susținătorii sau referitor la scopul Campaniei.

Prin aceasta sunteți de acord că Operatorii sunt un intermediar pasiv al informațiilor pe care le publicați și distribuiți în cadrul profilului dvs., fără a avea obligația să le monitorizeze sau să intervină în cadrul disputelor provocate între Utilizatori sau terți care ar putea decurge din utilizarea serviciului. Organizația este singurul responsabil să protejezei Conținutul creat. Operatorii nu sunt răspunzătoari pentru nici o daună sau pierdere suferite provenind din recompense sau orice altă utilizare a Serviciului și care nu îi este imputabilă. Operatorii nu au obligația să se implice în clarificarea și rezolvarea neînțelegerilor ce pot apărea între Utilizatori sau între Utilizatori și terți. Operatorii nu susțin/sprijină Conținutul creat de Organizație. Prin acest Acord, dvs. Utilizatorul, fie în rol deVoluntar, Organizație sau Instituție, exceptați Operatorii, angajații, agenții si succesorii în drepturi de la creanțe, prejudicii și pretenții de orice natură, cunoscute sau necunoscute, suspectate sau nesuspectate, dezvăluite sau divulgate, care decurg din sau fiind în orice fel legate de astfel de litigii și de Serviciu.

În cazul în care Operatorii constată că informațiile oferite de Utilizatori sunt de natură să producă confuzii, poate solicita acestuia să furnizeze înscrisuri emise de autorități sau Organizație, în vederea clarificărilor. În funcție de natura problemelor identificate, Operatorii pot suspenda anunțul până la momentul clarificării acestora. Fără a exclude cele menționate anterior, luați la cunoștință și sunteți de acord ca Operatorii po, fără a fi obligată, să:

 • verifice oricând utilizarea de dvs a platformei;
 • să închidă sau să suspende temporar sau permanent sau să refuze accesul dvs. la Serviciu sau la contul dvs., sau să înlature orice Conținut creat de Organizație, mesaje publicate, sau alt conținut, să blocheze orice entitate sau individ pentru orice motiv (sau fără a da un motiv).

Toate acestea se pot desfășura fără notificare prealabilă, și fără responsabilitate pentru pagube, fără a consulta în mod necesar alte părți. La încheirea fără motiv sunteți în continuare obligat să respectați acest.


Înregistrarea


Conținutul platformei www.DeBunavoie.ro poate fi vizualizat și fără a vă înregistra. Totuși pentru anumite servicii este necesar să vă înregistrați, selectând un nume de utilizator și o parolă. Informațiile pe care le furnizați trebuie să fie exacte, complete și actualizate, nerespectarea fiind considerată o încalcare a Acordului și poate duce la închiderea imediată a contului. Este interzisă utilizarea unui nume de utilizator, de domeniu sau de proiect care :

 • reprezintă numele unei alte persoane/organizații, cu scopul de a lua locul acelei persoane/organizații;
 • este subiect a drepturilor altei persoane/organizații, fara autorizarea acesteia;
 • este ofensator, vulgar, obscen.

Operatorii își rezervă dreptul arbitrar de a refuza înregistrarea, de a anula numele de utilizator, domeniul și numele proiectului. Sunteți răspunzător exclusiv pentru activitatea de pe contul dvs., precum și pentru păstrarea confidențialității parolei utilizate pentru Site. Este interzisă utilizarea unui alt cont de utilizator fără permisiunea expresă a acestuia.

Pentru utilizatorii Voluntari datele solicitate la înregistrare sunt doar pentru a putea fi folosite pentru contactare de către Organizații, în momentul în care vă înscrieți și doriți să participați ca voluntari în proiectele acestora. Datele sunt cunfidențiale. Prin bifarea opțiunii “Permite celorlalți utilizatori să iți vadă profilul” ceilalți utilizatori vor putea accesa informații legate de oraș, vârstă și proiectele la care Voluntarul a participat anterior. Informațiile precum adresa de email și numărul de telefon nu sunt afișate.


Crearea și derularea unei proiect cu implicarea voluntarilor


După crearea profilului de Organziație se pot publica proiecte prin care se solicită implicarea voluntarilor pentru a sprijini Organziația să facă fapte bune. Prin crearea unui proiect, Organizația declară tipul de calificări si abilități pe care ar trebui să le aibe Voluntarii pentru a putea desfășura activitatea în cadrul proiectului propus.

Activitatea de voluntariat

 • poate fi îndeplinită de oricine, pe baza de decizie proprie, fără nici un mijloc de constrângere.
 • nu este discriminatorie: oricine care a dobândit abilitățile solicitate poate candida spre a o face.
 • este destinată pentru fapte bune, adică în beneficiul comunității dar și în sprijinul Voluntarului.
 • este destinată pentru entități care nu generează profit: sociale, pentru comunitate, întreprinderi sociale și instituții.
 • va fi îndepărtată prompt când nu mai este de actualitate din lista de oportunități pentru Voluntari.

În cazul în care Organizația primește înscrieri din partea Voluntarilor interesați, în cadrul platformei www.DeBunavoie.ro, de oportunitatea propusă, este necesar să răspundă prompt acestora, chiar dacă proiectul propus nu mai are are nevoie de Voluntari.


Drepturile de proprietate


Operatorii adoptă o politică de închidere a conturilor utilizatorilor care încalcă drepturile de proprietate intelectuală aparținând altor persoane. Operatorii vor elimina situația de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală dacă a fost notificată de existența unei încălcări a drepturilor de autor. În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră de proprietate intelectuală au fost încălcate, trebuie să notificați Operatorii în scris pe e–mail sau prin poștă cu confirmare de primire și conținut declarat. Notificarea treabuie să cuprindă:

 • semnatura electronică sau fizică a persoanei autorizate să actioneze in numele titularului drepturilor de autor; în cazul entităților juridice este necesară și ștampila;
 • descrierea lucrării care ar fi fost obiectul încălcării drepturilor de proprietate intelectuală;
 • indicarea proiectului sau lucrării prin care autorul va încălcat dreptul de proprietate intelectuală;
 • datele de contact;
 • orice document emis de o autoritate care să demonstreze susținerile.

Orice material șters în baza unei astfel de notificări va fi admis spre republicare doar după ce Utilizatorul dovedește în scris stingerea oricărui dispute cu privire la drepturile de autor.


DATE COLECTATE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI www.DeBunavoie.ro


Informăm Utilizatorii că datele lor cu caracter personal colectate prin intermediul formularelor de contact, serviciilor personalizate sau oricărui alt chestionar fac obiectul unei prelucrări de către Federație exclusiv în scopul furnizării de către aceasta a serviciilor cuprinse în obiectul său de activitate și al realizării de studii de marketing în legătura cu aceste servicii. Furnizarea anumitor informații este obligatorie și va fi indicată ca atare în formulare sau chestionare. Alte informații vor fi cerute numai cu caracter facultativ, în scopul de a contribui la îmbunătățirea calității serviciilor noastre. Aveți obligația generală ca toate informațiile pe care le furnizați prin intermediul Site-ului să fie adevărate, exacte, complete și, după caz, actualizate într-un termen rezonabil. Vă informăm că informațiile eronate nu vor fi luate în considerare de Federație și nu vor angaja Operatorii în raporturile cu dumneavoastră sau cu terții. În cazul în care furnizați informații eronate, Operatorii vor avea dreptul de a suspenda funcționarea contului dumneavoastră sau de a-l suprima, precum și dreptul de a vă interzice inscrierea ulterioara la serviciile accesibile prin intermediul site-ului.

Vă informăm ca, în virtutea Legii nr. 677/2001, beneficiați de un drept de acces, de intervenție asupra datelor personale și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată în atenția unuia din operatori la datele de contact de pe site. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Pentru mai multe informațtii privind prelucrările de date cu caracter personal, puteți consulta site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa www.dataprotection.ro.

Operatorii își rezerva dreptul de a modifica, rectifica sau șterge în orice moment conținutul acestui Site. Operatorii depun toate eforturile pentru ca informațiile pe care le pune la dispoziția dumneavoastră pe Site să fie adevărate și exacte în momentul postării lor pe Site și să fie actualizate ulterior în termene rezonabile. Operatorii nu vor putea fi răspunzătoare în cazul unor eventuale prejudicii rezultate din consultarea sau utilizarea de către dumneavoastră a acestor informații. Operatorii declină orice raspundere legată de eventualele dificultăți pe care le-ați putea întâlni la accesarea Site-ului sau de orice defecțiune a acestuia, de comunicare sau de altă natură.

Dumneavoastră, în calitate de utilizatori ai acestui Site, aveți obligația de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea echipamentelor informatice, datelor sau programelor de calculator pe care le dețineți sau utilizați împotriva oricărui virus informatic ce ar putea circula pe Internet. Răspunderea Federației nu va putea fi angajată în ceea ce privește eventualele daune produse de viruși cu ocazia conectării dumneavoastra la Site-ul său. Datele personale vor fi prelucrate de către Federație în scopul furnizarii de către aceasta a serviciilor cuprinse în obiectul său de activitate și al realizării de studii de marketing în legătura cu aceste servicii.

Operatorii au dreptul să dezvăluie datele personale către Organizații in scopul desfasurarii proiectelor propuse de Organizatii prin care se solicită implicarea Voluntarilor să facă fapte bune.


Vă aducem la cunoștință următoare prevederi legale:

  Art. 13

 • (1) Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:
  • a) informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
  • b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
  • c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
  • d) informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
  • e) informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.
 • (2) Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile prevăzute la alin. (1), printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
 • (3) Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
 • (4) În cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sănătate, cererea prevăzută la alin. (2) poate fi introdusă de persoana vizată fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica în cerere persoana în numele căreia este introdusă. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevăzută la alin. (3) poate fi făcută prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizată.
 • (5) În cazul în care datele cu caracter personal legate de starea de sănătate sunt prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică, dacă nu există, cel puţin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate şi dacă datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau măsuri faţă de o anumită persoană, comunicarea prevăzută la alin. (3) se poate face şi într-un termen mai mare decât cel prevăzut la acel alineat, în măsura în care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetării, şi nu mai târziu de momentul în care cercetarea este încheiată. În acest caz persoana vizată trebuie să îşi fi dat în mod expres şi neechivoc consimţământul ca datele să fie prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică, precum şi asupra posibilei amânări a comunicării prevăzute la alin. (3) din acest motiv.
 • (6) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

  Art. 14

 • (1) Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:
  • a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei
  • c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 • (2) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
 • (3) Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul alin. (1), precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).Art.15 (1) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

  Art. 15

 • (1) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
 • (2) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
 • (3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
 • (4) Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul alin. (1) sau (2), precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).

Vă mulţumim că aţi citit termenele şi condiţiile noastre. Spor la fapte bune!

Echipa DeBunăvoie.