Club Sportiv ELLE S Fitness Beauty Center

 

Club Sportiv ELLE S Fitness Beauty Center
Adresa de email: clubsportivelles@yahoo.com
Număr telefon: 0724217487
Adresa: Municipiul Bucuresti, Bucuresti
Site: www.clubsportivellesfitnessbeautycenter.com

Proiecte

Rezultate ale învățăriiAbilități și competențe care pot fi dobândite/dezvoltate de voluntari prin implicarea în cadrul acestui proiectcompetențe de comunicare competențe organizaționale/manageriale competențe corespunzătoare/spec...

Domenii de activitate

Educație Sport și recreere Voluntariat Dezvoltare personală

Despre organizație

In conditiile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii Clubul Sportiv "ELLE'S" Fitness & Beauty Center Bucuresti este o asociatie nonprofit, persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, independenta, autonoma, neguvernamentala si apolitica, constituita si inregistrata la Judecatoria sector 6 in Registrul Special nr. PJ/21/ 28.04.2005, avand Cod fiscal nr.17549136.

Potrivit domeniului principal de activitate Clubul Sportiv "ELLE'S" Fitness & Beauty Center Bucuresti este o structura polisportiva, de drept privat, fara scop lucrativ, persoana juridică nonprofit, constituit, in conditiile Legii Educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit domeniului secundar de activitate Clubul Sportiv "ELLE'S" Fitness & Beauty Center Bucuresti este:
- furnizor de educatie si formare profesionala;
- furnizor de servicii de consultanta in diverse domenii de activitate.

Misiune

Misiunea este de a: a) transforma Clubul Sportiv "ELLE'S" Fitness & Beauty Center Bucuresti într-un centru de excelență sportivă si educationala, unde populația poate accesa diverse facilități sportive, în vederea practicării activității fizice și adoptării unui stil de viață activ, în beneficiul comunități; b) contribui prin mijloacele, metodele şi tehnicile specifice la educația beneficiarilor cu finalități biologice, psihologice şi sociale. Sănătatea fizică, psihică şi creşterea calității vieții reprezintă punctele nodale ale misiunii CLUBULUI în România; c) depista, selecţia şi pregăti pe nivele a membrilor în vederea obţinerii performanţelor sportive, potrivit specificului ramurilor de sport, cât şi promovarea acestora spre marea performanţă.

Proiecte

Finalizate: 0

Total: 1