Asociatia ZURY

 

Asociatia ZURY
Adresa de email: zury.association@gmail.com
Număr telefon: 0731342062
Adresa: Timisoara, Timis
Site: www.zury.org
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/zuryassociation?ref=br_tf

Domenii de activitate

Artă și cultură Copii Educație Sport și recreere Tineret Voluntariat Dezvoltare comunitară

Despre organizație

Asociaţia „ZURY” este o asociaţie de tineret non-guvernamentală, non-profit, cu scop nepatrimonial, independentă, democratică, fără afiliere politică şi care acţionează în beneficiu public, fără a face deosebire pe bază de naţionalitate, etnie, religie, limbă maternă, sex, nivel material şi/sau educaţional, origine sau poziţie socială ori convingere politică.

Asociaţia, prin intermediul activitatilor pe care le desfasoara, îşi propune atingerea următoarelor obiective:

a)      dezvoltarea, sprijinirea și promovarea inițiativelor tinerilor în diverse domenii ale vieții;

b)     dezvoltarea unui sistem de informare și consultare a tinerilor în diverse domenii ale vieții (educațional, social, cultural etc.) în vederea exploatării propriilor talente și a propriului potențial, asigurarea evoluției personale și profesionale a acestora;

c)      dezvoltarea de inițiative, idei, acțiuni, proiecte de formare și reconversie profesională a tinerilor în diverse domenii ale vieții în vederea dobândirii de către aceștia de abilități, cunoștințe și atitudini necesare conturării unui caracter și a unei personalități solide, responsabile și independente;

d)     informarea tinerilor cu privire la  drepturile și responsabilitățile lor legale și asigurarea respectării acestora;

e)      facilitarea și sprijinirea colaborărilor între societatea civilă, autoritățile publice locale și centrale, mediul de afaceri și alți stakeholderi locali, naționali și internaționali în vederea asigurării evoluției tinerilor pe plan personal și profesional;

f)       dezvoltarea de rețele, parteneriate, cooperări, colaborări și alte acțiuni de asociere între lucrători de tineret, instituții și organizații de și pentru tineret sau care au drept scop sprijinirea acestei categorii sociale în vederea consolidării resurselor, cunoștințelor, abilităților, experiențelor și bunelor practici în domeniu și dezvoltării permanente de acțiuni benefice tinerilor; 

g)      dezvoltarea, organizarea, implementarea și participarea la acțiuni de formare a tinerilor pe plan local, național și internațional în vederea creșterii performanțelor profesionale a acestora precum și dobandirii de abilități, cunoștințe și competențe favorabile unei dezvoltări personale armonioase și a schimbului intercultural;

h)     identificarea și sprijinirea nevoilor tinerilor în context local, național şi internaţional;

i)       creșterea gradului de auto-cunoaștere, de participarea activă și responsabilă, de inițiativă și pro-activitate a tinerilor în societatea din care fac parte;

j)       promovarea și sprijinirea responsabilitații social corporatiste în diverse domenii ale vieții;

k)     inițierea, dezvoltarea și promovarea de diverse activități intergeneraționale în vederea asigurării transferului de cunoștințe, abilități, competențe, dar și de valori, principii, obiceiuri culturale, tradiții etc.;

l)       identificarea de potențiali factori de excludere socială, factori ce produc decalaje în ceea ce privește dezvoltarea tinerilor în mod echitabil, promovează și asigură includerea tinerilor cu oportunități reduse și a celor dezavantajați la viața activă și în general, în societate;

m)   promovarea egalitatății de șanse, transparenței, non-discriminării;

n)     promovarea cooperării între tineri aparținând diverselor culturi, diversității culturale și sociale, înțelegerii, toleranței, unității, solidarității și spiritului de comuniune; 

o)     inițierea și demararea de acțiuni și inițiative de combatere a cauzelor consumului de alcool, droguri, a delicvenței juvenile și a altor acțiuni nocive în rândul tinerilor;

p)     promovarea principiilor ecologiste, protejarea mediului înconjurător, susținerea demersurilor de dezvoltare sustenabilă și durabilă; promovarea turismului social și responsabil;

q)     susținerea educației civice a tinerilor în spiritul respectului față de ceilalți semeni și dezvoltarea unui sens și a unei griji față de comunitate în ansamblul său;

r)      îmbunătățirea și menținerea unui stil de viață sănătos, promovarea unei vieți sportive și a unei alimentații echilibrate;

s)      promovarea voluntariatului ca și acțiune responsabilă și în folosul comunității, dar și a educației non-formale, implicării active în acțiuni de petrecere a timpului liber și activități recreaționale productive și constructive din diverse domenii ale vieții;

t)       promovarea auto-susținerii financiare în rândul tinerilor, sprijinirea lor în demersurile de inițiere a unor idei de afaceri, informarea și dobandirea de către aceștia de competențe din sfera antreprenoriatului și a profesiilor liberale. 

Misiune

Scopul Asociaţiei „ZURY” este de a stimula și sprijini participarea activă a tinerilor în diverse domenii ale vieții în vederea exploatării întregului lor potențial și asigurarea sustenabilității durabile a comunităților în care trăiesc.

Proiecte

Finalizate: 0

Total: 0