Fundația Viitor Pentru Copiii României

 

Fundația Viitor Pentru Copiii României
Adresa de email: alina@casasfiosif.ro
Număr telefon: 0213455485
Adresa: Municipiul Bucuresti, Bucuresti
Site: http://www.casasfiosif.ro/
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Fundatia.Viitor.Pentru.Copiii.Romaniei/

Domenii de activitate

Copii

Despre organizație

Fundația „Viitor pentru Copiii României” - Centrul de zi Casa « Sf. Iosif », furnizor de servicii sociale, cu sediul în București, B-dul. 1 Decembrie 1918 nr. 56E, Sector 3, având Autorizația de desfășurare a activităților în domeniul protecției copilului nr. 36 din 19.06.2001, prin HOTĂRÂREA nr. 435 / 2001 a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 3 și fiind reacreditata pe perioada nedeterminata prin Decizia nr. 1677 / 03.10.2014, în baza căreia s-a eliberat Certificatul de Acreditare seria AF nr. 001580, de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu Licența de Funcționare seria LF nr. 000226, eliberata de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.


Centrul de zi - Proiect derulat din 1998 destinat inițial copiilor străzii. Din 2003 centrul de zi este destinat copiilor preșcolari și școlari, clasele I-VI, din familii foarte sărace din București, în special sectorul 3 dar și din zonele limitrofe (comuna Pantelimon, Glina).


  • SCOP:  Centrul de zi Casa « Sf. Iosif » oferă servicii sociale pentru protecția copilului, copiilor cu risc de separare de părinti și pentru cei îngrijiți de familia lărgita în cazurile în care părintii nu respecta obligația de a-i îngriji, a cărui misiune este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire personala și supraveghere, consiliere, educație, recreere și socializare, îngrijire medicala, cât și a unor activități de sprijin (social, psihologic, material, etc.) pentru părinti sau reprezentanții legali. Programul centrului de zi se desfășoară 5 zile pe săptămâna, intre 7:30 și 18:00. Copiii primesc zilnic 3 mese (preșcolarii) și 2 mese (școlarii), calitativ și cantitativ conforme cu vârsta. Copiii beneficiază de dus/baie conform unui program, dar si la nevoie, și sunt schimbați cu îmbrăcăminte curata. Intervalul  de timp petrecut de copii în centru oferă deasemenea părinților posibilitatea de a lucra cu norma întreaga fapt ce ridica în timp standardul de viata al familiei.

Beneficiari în prezent: 62 beneficiari, 32 copii preșcolari cu vârste intre 3-6 ani și 30 școlari cu vârste intre 6-14 ani.

 

OBIECTIVE:

ü  Oferirea de oportunități pentru incluziunea sociala a beneficiarilor;

ü  Prevenirea neglijării, abuzului și abandonului familial și școlar al copiilor din rândul familiilor foarte sărace (de la nivelul sectorului 3 și cu o frecventa scăzuta a celor din alte sectoare sau din zonele limitrofe municipiului București);

ü  Asigurarea unui mediu securizat și stimulativ pentru copiii care altfel, nu ar fi avut posibilitatea unei educații corespunzătoare;

ü  Furnizarea de consiliere familiala și sprijin material pentru familiile beneficiarului;

ü  Furnizarea de servicii de asistenta sociala, conform tipologiei serviciilor sociale prevazute de legislația în vigoare;

ü  Schimbarea mentalitatilor referitoare la metodele educative ale copilului punand accent pe eliminarea pedepselor fizice si a abuzului fizic si psihic;

ü  Apărarea și respectarea statutului copiilor în societate, conform „convenției pentru drepturile copiilor” și promovarea principiilor convenției în rândul copiilor, părinților, personalului;

ü  Lupta împotriva discriminării în procesul de furnizare a serviciilor prin îmbunatățirea politicilor și practicilor de egalitate a șanselor și a tratamentelor;

ü  Îngrijire personala și supravegherea copiilor;

ü  Consilierea copiilor în situații de criza și ori de câte ori este nevoie; evaluarea nivelului de dezvoltare în vederea întocmirii unui plan de intervenție în conformitate cu gradul și nivelul de dezvoltare a fiecărui copil;

ü  Promovarea valorilor creștine despre viata în rândul copiilor.

 

SERVICIILE: în cadrul centrului de zi sunt complexe și întotdeauna orientate  înspre copil și familie, și în interesul acestora.

 

1) Serviciul educational – Centrul de zi oferă copilului numeroase activități sau situații de învățare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor  de viață independentă, care sunt bine planificate dinainte de către personalul de specialitate. Fiecare copil beneficiază de un program educațional adecvat  vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților sale. Conținutul programului educational se referă la educația non-formală și informală. Obiectivele activităților educaționale sunt adaptate nivelului și potențialului de dezvoltare al fiecărui copil în parte. Totodata centrul de zi în cadrul programului de după amiaza urmărește pregătirea temelor școlare și, la solicitarea copiilor, asigură sprijin pentru realizarea acestui lucru.            

 

2) Serviciul de asistenta și consiliere sociala – acest serviciu este oferit părinților / familiei copiilor care beneficiază de serviciile Centrului de Zi. Asistentul social va face evaluarea preliminara a cazurilor privind situația materiala, numărul de copii, intenția de angajare, starea de sănătate, etc. Ulterior, sunt realizate anchete sociale pentru identificarea nevoilor de sprijin. După includerea copilului și a familiei în proiect, asistentul social, împreuna cu familia, realizează un plan personalizat de protecție care va fi urmat pe durata derulării proiectului. Criteriile de selecție a copiilor: venituri mici ale familiei; spațiu de locuit precar sau condiții de igiena necorespunzătoare creșterii copiilor (lipsa apa calda/rece, căldura sau electricitate); au prioritate copiii proveniți din familii monoparentale și din cele cu nr.mare de copii. După admiterea copilului în program, se efectuează analize medicale și se semnează un contract intre asistat și fundație, contract ce include acceptarea unui regulament de ordine interioara pentru familii. Familiile vor primi informații și consiliere juridico-administrativa: obținerea diferitelor acte (documente de identitate, diplome; legalizări de documente; obținerea unor prestații financiare de la administrația publica locala: alocații, indemnizații, cantina sociala etc.; rezolvarea unor probleme cu autoritățile; orientare și sprijin în vederea căutării unui loc de munca).

 

3) Serviciul de suport emoțional și consiliere psihologica – este oferit atât beneficiarilor, cât și familiilor acestora prin intermediul psihologului centrului de zi. Consilierea psihologica presupune identificarea situațiilor de risc, a unor momente dificile din viata copilului sau a familiei acestuia și intervenția în baza unui program personalizat și a unei fise psihologice. Centrul de zi oferă părinților consiliere și sprijin la cerere sau ori de câte ori considera personalul de specialitate ca este în beneficiul copilului și familiei sale.

 

4) Serviciul de asistenta medicala și îngrijire - în cadrul acestui serviciu are loc îndrumarea, sprijinirea și consilierea pe probleme de sănătate, având loc evaluări medicale periodice și la nevoie, fiind monitorizate atent elementele ce țin de nutriție și dieta. Cabinetul medical asigura și materialele igienico-sanitare pentru uzul fiecărui copil (atât în centru, cât și în familie), promovând astfel o educație pentru sănătate.

Copiii primesc zilnic 3 mese calitativ și cantitativ conforme cu vârsta. Educația sanitara corespunzătoare vârstei se desfășoară prin activități de formare a deprinderilor de viata independenta (de a se spăla / șterge singur, de a folosi corect toaleta, de a se spală corect pe dinți, de a se spală pe mâini înainte de a manca, după folosirea toaletei și ori de câte ori este necesar,  de folosire individuala a veselei și a obiectelor personale de igiena etc.) și prin activități de igienizare zilnica cu scopul menținerii igienei corporale corespunzătoare, a prevenirii îmbolnăvirii și infestării cu paraziți (copiii beneficiază de dus/baie conform unui program, dar și la nevoie), asigurându-se astfel o dezvoltare armonioasa a copiilor. Totodata, copiii preșcolari beneficiază de perioada de odihna zilnica intre orele 13:00 – 15:30.  Sărbătoriții lunii alături de ceilalți copii au parte de o cina festiva și tort, o data pe luna.

 

5) Serviciul de recreere si socializare – in cadrul acestui serviciu copiii sunt antrenati in diferite activitati educative (jocuri didactice, biblioteca, vizionare TV, vizite la muzee si expozitii, plimbari in parc) si activitati de miscare.

*** Fiecare copil din centrul de zi beneficiază de un Program  Personalizat de Intervenție, reactualizat periodic. Serviciile menționate mai sus sunt implementate în funcție de particularitățile sociale, educationale, psihologice și medicale ale fiecărui beneficiar al centrului.

 REZULTATE ASTEPTATE:

ü  Reducerea numarului de copii abandonati de parinti;

ü  Ca urmare a funcționarii centrului de zi, la nivelul sectorului 3, va avea loc o reducere a fenomenului copiilor străzii (inclusiv cerșitul și vagabondajul în rândul copiilor) ;

ü  Copiii își vor dezvolta în cadrul centrului deprinderi de viata independenta; Programele   educationale  desfășurate  vor  conduce  la  realizarea potențialului specific de dezvoltare;

ü  Reducerea numărului copiilor neșcolarizați și a abandonului școlar – 8 copii vor fi înscriși în clasa 0  pentru anul școlar 2018 - 2019;

ü  Însușirea normelor de igiena în rândul familiilor asistate; Copiii vor beneficia de servicii medicale și de promovare a sănătății, vor avea o stare generala buna și vor fi educați în spiritul unui mod de viata sănătos;

ü  Reducerea violentei domestice, atât asupra copiilor, cât și intre părinti - 20 familii își vor îmbunătăți comportamentul, prin eliminarea pedepselor fizice ca metode de educație;

ü  Educarea familiilor în vederea dezvoltării relației părinte – copil; Familiile copiilor vor beneficia de sprijin și de consiliere din partea personalului de specialitate;

ü  Creșterea numărului de părinti încadrați în câmpul muncii; Familiile copiilor vor fi consiliate și sprijinite în obținerea unui loc de munca - 15 părinti se vor angaja cu norma întreaga ca urmare a intervenției fundației și susținerii copilului în centru;

ü  Frecventa zilnica buna a beneficiarilor centrului de zi;

ü  10 părinti vor aloca 40 ore/luna de voluntariat în beneficiul fundației.

 

LOCAȚIA ȘI BAZA MATERIALA

Constructia ce adaposteste centrul de zi este situata pe terenul proprietate personala al fundatiei in Bdul.1 Decembrie 1918, nr.56E, sector 3, Bucuresti. Respecta standardele minime obligatorii din punct de vedere al compartimentarii si amenajarii pentru a permite desfasurarea in conditii corespunzatoare a serviciului pentru protectia copilului. Locatia corespunde normelor legale de siguranta si are un spatiu suficient pentru copiii pe care ii are in paza si protectie.

Spatiile igienico-sanitare sunt suficiente. Acestea sunt amenajate și dotate cu echipamentul corespunzător numărului și nevoilor copilului. Suprafața locuibilă/persoană asistată = 9 mp /copil, numărul de copii în grupa-15,  grupurile sanitare: 2 la 15 copii, 1 lavabou la 10 copii, 1 duș/cadă la 20 copii.


 

"Educația timpurie, ca prima treapta de pregătire pentru educația formala, se ocupa de formarea copilului de la naștere pana la intrarea în sistemul de învățământ obligatoriu și tine cont de caracteristicile dezvoltării fiecărui copil. Educația timpurie pornește de la ideea ca vârstele mici constituie baza dezvoltării personalității și ca, pentru reușita educationala a copilului, familia, instituțiile educationale și comunitatea sunt răspunzătoare de realizarea obiectivelor educationale. Părintii sunt primii și cei mai importanți educatori și au o influenta covârșitoare asupra dezvoltării copiilor lor.

Copiii mici sunt capabili de acte de învățare complexe și variate. Învățarea la copiii mici se realizează holistic pentru ca implica toate celelalte domenii de dezvoltare a copilului: fizic, emoțional, social și intelectual. Aceste domenii de dezvoltare se modifica rapid și uneori se suprapun pe măsura ce copilul creste."

Dacă ținem cont ca un procent de 70% dintre părintii beneficiarilor centrului sunt analfabeți și au un nivel de educație scăzut, rezulta importanta rolului educației atât a copiilor cât și a părinților acestora. Pentru a putea avea succes în lucrul cu copii, o mare parte a atenției s-a îndreptat asupra părinților, am încercat sa educam în aceștia conștientizarea importantei educației copiilor și în copii sa dezvoltam motivația și dorința pentru o viata bazata pe educație și respect. Mediul social și familial are o mare importanta în special în cazul copiilor preșcolari și școlari mici astfel încât munca noastră nu ar înregistra progrese fără sprijinul familiei. Zi de zi încercam sa trezim în ei dorința de a avea copii educați, încercând sa ii educam pe ei. De la lucruri aparent simple, cum ar fi salutul, la lucruri mai complexe ca sprijin moral în actul învățării, am încercat sa dezvoltam în părinti respectul pentru educație.

 

Misiune

Centrul de zi Casa « Sf. Iosif » oferă servicii sociale pentru protecția copilului, copiilor cu risc de separare de părinti și pentru cei îngrijiți de familia lărgita în cazurile în care părintii nu respecta obligația de a-i îngriji, a cărui misiune este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire personala si supraveghere, consiliere, educație, recreere și socializare, îngrijire medicala, cât și a unor activități de sprijin (social, psihologic, material, etc.) pentru părinti sau reprezentanții legali.

Proiecte

Finalizate: 0

Total: 0