Asociata Vedem impreuna

 

Adresa de email: office@vedemimpreuna.ro
Număr telefon: 0726878757
Adresa: Sibiu, Sibiu
Site: www.vedemimpreuna.ro

Domenii de activitate

Dizabilități

Despre organizație

Asociaţia “Vedem împreună” este o organizaţie non-profit, cu personalitate juridică, apolitică, înfiinţată în baza hotarârii judecatoreşti sub numărul 14290/306/2011, reprezentată legal de Ittu Liviu, cu sediul în Sibiu, strada Haţegului, nr 10 şi are ca principal obiect de activitate integrarea copiilor nevăzători în învăţământul de masă.

Asociaţia umanitară „Vedem împreună” a fost înfiinţată în scopul de a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi de vedere, din judeţul Sibiu. Noi ne propunem să desfăşurăm activităţi educative, cultural-sportive şi de timp liber, în special pentru copiii cu astfel de probleme.

Obiectivul principal este integrarea copiilor nevăzători în învăţământul de masă, îndeosebi acelora care nu au avut posibilitatea de a urma cursurile unei şcoli speciale sau de masă. Ne propunem să-i învăţăm să scrie, să citească şi să socotească, în speranţa de a putea fi integraţi într-o formă de învăţământ primar. Menţionăm că procesul de învăţare se realizează cu ajutorul unor computere pe care sunt instalate programe speciale de voce pentru nevăzători.

În baza prevederilor legii 32/1994, privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne acordaţi sprijin moral şi material, în vederea prestării activităţilor propuse, şi anume:
scopul asociaţiei este de a identifica, pe raza judeţului Sibiu, copiii cu deficienţe de vedere care NU frecventează cursurile unei şcoli primare sau gimnaziale, funcţie de vârsta lor, din motive independente de ei. Totodata, părinţilor acestor copii li se va cere acordul cu privire la participarea copiilor deficienţi de vedere la cursurile gratuite oferite de Asociaţia “Vedem împreună”;
cursurile asociaţiei se referă la învăţarea copiilor de a citi, a scrie, a socoti, a învaţa să lucreze pe laptop precum şi diferite activităţi cultural-sportive, cum ar fi: bicicleta tandem, şah etc.

Impactul pe care îl poate avea frecventarea acestor cursuri de către copiii nevăzători este unul major. Pe langă integarea lor într-un mediu mai primitor unde vor cunoaşte şi alţii asemenea lor, vor avea o şansa la o viaţă mai bună, mai independentă, moralul lor va creşte simţior, vor avea ocazia de a se simţi parte integrantă a societăţii, nu doar “privitori” şi neştiutori a ceea ce se întamplă în jurul lor.

Societatea la rândul ei, îi va putea primi cu braţele deschise pe aceşti viitori tineri care vor şti ceea ce orice om normal primeşte gratuit, şansa de a învăţa, de a citi, de a fi alături de elevi normali în şcoli normale.


Misiune

Integrarea copiilor cu deficienta de vedere in invatamantul de masa. Activitati cultural sportive si de agrement pentru persoane cu disabilitati.

Proiecte

Finalizate: 0

Total: 0